מוקד שרות 24/7 למעליות 03-6318163 | מכירות 052-7208866 | [email protected] |

טפסים שימושיים

להלן מגוון טפסים לשימושך:

  • אישור העסקת חברת אחזקה – לצפייה
  • עדכון פרטי חברת אחזקה – לצפייה
  • בקשה להקמת הרשאה לחיוב ע"י מוטב – לצפייה
  • רשימת בודקים מוסמכים – קישור
  • טופס עדכון פרטי נציגות הועד – קישור