טפסים שימושיים


להלן מגוון טפסים לשימושך:

  • אישור העסקת חברת אחזקה – לצפייה
  • עדכון פרטי חברת אחזקה – לצפייה
  • בקשה להקמת הרשאה לחיוב ע"י מוטב – לצפייה
  • רשימת בודקים מוסמכים – קישור
  • טופס עדכון פרטי נציגות הועד – קישור