הצעת חוק חדשה שואפת לנטרל את החסם המרכזי בדרך ליישומם של פרויקטי פינוי בינוי ברחבי הארץ: שכן שמתנגד לפרויקט ועוצר את התהליך. השכן העקשן והסחטן, המכונה בלשון מכובסת “דייר סרבן”, נחשב לגורם מרכזי לכישלון המהפכה שהחוק, המעודד באופן חסר תקדים התחדשות עירונית, צפוי היה לחולל. מה אומרת הצעת החוק והאם היא תצליח לשנות את פני הדברים?

התקוות שנתלו בחוק פינוי בינוי, המאפשר התחדשות עירונית באופן שמיטיב עם כל המעורבים – היזמים, התושבים והרשות המקומית, רחוקות מלהתממש. פרויקטים בודדים בלבד מומשו בישראל בעשור וחצי האחרונים והמחוקקים מנסים לשנות את המצב. השרה איילת שקד יזמה הצעת חוק שכבר אושרה במליאה הראשונה בשאיפה להתמודד עם המצב ולהניע פרויקטים שפעמים רבות אינם מתממשים בגלל מה שמכונה "דייר סרבן”.

הצעת חוק פינוי ובינוי

הצעת חוק פינוי ובינוי מרחיבה את הסנקציות שניתן להטיל על דייר שמסרב לשתף פעולה עם הפרויקט. כדי לבצע עסקת פינוי בינוי, יש צורך בהסכמת רוב מוחלט של בעלי הדירות. דרישה זו נחשפה במהלך השנים כמוקש מרכזי המנטרל כמעט כל יוזמה לפינוי בינוי וחוטא למטרותיו של ההסדר הייחודי הזה.  בשנת 2006, נרשם ניסיון התמודדות עם המצב כשנחקק חוק פינוי ובינוי (פיצויים) המאפשר לבעלי הדירות לתבוע מהדייר הסרבן פיצויים בגין נזקים שנגרמו להם עקב סירובו. אולם סנקציה זו אינה מספיקה, והצעת החוק החדשה כוללת סנקציה נוספת, נשכנית יותר: פינוי הדייר הסרבן מדירתו.

כיום, פינוי דייר סרבן שאינו מיישר קו עם שכניו אינה אפשרית ולו ברמז, אולם אם תתקבל הצעת החוק החדשה, הדייר הסרבן יתמודד לא רק עם האיום שיחויב בתשלום פיצויים לשאר בעלי הדירות, אלא אף יתכן שיפונה מביתו. מדובר באמצעי דרקוני וקיצוני, שמעורר ביקורת מצד ארגונים חברתיים מחד, אך מאידך, מעורר תקווה בלב דיירים ויזמים שנסחטו ויצאו מופסדים בשל סירוב בלתי הוגן של אחד הדיירים.

מתי ניתן לפנות דייר סרבן ש"תוקע" פרויקט פינוי בינוי, וכיצד?

על פי הצעת החוק, פינוי דייר סרבן יתאפשר בכמה תנאים:

  1. כשהתנגדות הדייר הסרבן בלתי סבירה – לעיתים, הדייר משתמש בכוחו כאמצעי סחיטה כחלק מהמשא ומתן לפיצוי ושואף בעזרת סירובו לזכות בהסדר כלכלי מיטיב. במקרה זה ניתן יהיה לפנותו. לעומת זאת, כשסירובו נובע מטעם סביר – פינויו לא יתאפשר. סירובו ייחשב לסביר, למשל, כשהעסקה אינה כדאית עבורו, כאשר הוצעו לו מגורים חלופיים בלתי הולמים (למשל דייר קשיש או מוגבל), כשדרש ולא קיבל ביטחונות מספקים וכשיש נסיבות אישיות המצדיקות את סירובו.
  2. כששיעור משמעותי של בעלי הדירות רוצים בעסקה – פינוי הדייר יתאפשר רק כשיש הסכמה של 80% מבעלי הדירות לעסקה. כלומר, אם 80% מהדיירים הסכימו לעסקה והדייר בכל זאת מתנגד התנגדות בלתי סבירה, יש אפשרות לפנות לבית משפט ולבקש הטלת אחת משתי סנקציות: או פיצוי הדיירים שנפגעו מהסירוב, או פינוי של הדייר הסרבן.
  3. כשבית משפט דן בבקשה ובוחן במסגרתה את המפורט בהצעת החוק – ההצעה מעניקה לבית המשפט סמכות להורות בצו על פינויו של בעל דירה מסרב רק לאחר שיפעיל שיקול דעת, ושימצא שהפינוי מוצדק וסביר בנסיבות העניין. לשון החוק המוצע מדגישה כי בטרם הכרעה ייתן בית המשפט לדייר הסרבן הזדמנות לטעון את טענותיו, ובטרם קבלת ההחלטה יביא בחשבון את נסיבות המקרה המיוחדות ואת ההשלכות של צו הפינוי, אם יינתן.