מוקד שירות 24/7 למעליות 03-6318163 | מכירות 052-7208866 | Hagit@berlinerltd.co.il

מוקד שרות 24/7 למעליות 03-6318163 | מכירות 052-7208866 | Hagit@Berlinerltd.co.il |

תקן של מעליות

מהו התקן של מעליות ומהי חשיבותו?

מעלית היא אמצעי תחבורה יעיל, נוח, חשוב ובטוח אך יש לתחזק אותה בהתאם להוראות היצרן וכנדרש בחוק. כל מעלית שנבנית בארץ חייבת לעמוד בתקן המעליות לבניין מגורים או משרדים של מכון התקנים הישראלי. ת"י 24 חל על מעליות חשמליות או הידראוליות המיועדות להסעת בני אדם ומשאות. תו התקן למעליות קובע במדויק את דרישות היסוד המחייבות למעלית ומטרת התקן למעלית בבניין היא להבטיח את שלום הציבור שמשתמש במעלית וכמובן גם למנוע תקלות ובעיות העלולות לגרום לפגיעות גופניות למוות ולפגיעה ברכוש.

תקן ישראלי רשמי מס' 24

המעלית הינה מערכת מורכבת למדי וכל תקלה או חריגה מהוראות החוק ואי עמידה בתקן המעליות לבניין מגורים כרוכה בסיכון גבוה למצבים מסוכנים ואסונות. יצרן המעליות נדרש לעמוד בתקן הישראלי הרשמי מס' 24, תקן מחייב למעליות נוסעים לבניין מגורים ולמעליות משא, ועל המעלית חלה חובת תקן. תקן מעלית בנניין מגדיר את התקנים הנדרשים לבניית מעליות, לקבלת שירות שוטף לתחזוקת המעלית ולבדיקתה כנדרש בחוק וכן קובעים בתקן נהלים לבדיקה מקצועית של המעלית. יודגש כי רק חברה בעלת תו תקן רשאית להתקין מעליות בישראל וכל מעלית שנמצאה כאינה עומדת בתקן לא תותר לשימוש.

בדיקת ראשונית של המעלית כנדרש בחוק

פקודת הבטיחות בעבודה מחייבת בדיקה ראשונית ויסודית של כל מעלית חדשה במטרה לוודא כי המעלית אכן בנויה ועומדת בתקן המעליות לבניין וכי כל מערכות הבטיחות במעלית פועלות היטב. אין להשתמש במעלית ללא בדיקה זו. יש לציין כי מכון התקנים או מורשה מטעמו מבצע את בדיקת התקינות של המעלית, את הבדיקה משלם יצרן המעליות כיוון שהמעלית החדשה נמצאת עדיין תחת אחריותו. נציג מכון התקנים בודק בהתאם לתקן מס' 4 את תקינות המעלית ומערכותיה השונות ואת התאמתה לדרישות הקבועות בתקן המעליות לבניינים.

בשנה הראשונה לאחר התקנת מעלית ביתית חדשה בבניין מגורים, מתקין המעלית נושא אחריות לתקינות פעולתה, וזאת בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשמ"ד 1984. אחריות המתקין מכסה את עלות התיקונים והחלפים כך שדיירי הבניין אינם צריכים לעמוד בעלות זו. על פי החוק בישראל יש לבצע בדיקת תקינות של המעלית אחת ל- 6 חודשים. את הבדיקה רשאי לבצע רק בודק מוסמך למעלית בעל היתר מטעם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. אי בדיקה בזמן הינה עבירה פלילית כיוון שמדובר בסיכון משמעותי לחיי אדם.

לסיכום, התקן הישראלי למעליות הינו תקן מחייב שמטרתו להבטיח את שלום הנוסעים במעלית. לתקן חשיבות גבוהה כדי לשמור על חיי הדיירים והמשתמשים במעלית וכדי למנוע סיכונים אפשריים ככל הניתן.

מתעניינים בהתקנת מעלית בבניין קיים? קראו מידע על המחירים במאמר הבא >>

קראו את המאמר הבא וגלו כיצד התקנת מעלית יכולה להיות השקעת נדל"ן שתניב לכם כסף רב >>

תפריט נגישות